Postup při tvorbě papírových modelů a vystřihovánek

K sestavování papírových modelů a vystřihovánek potřebujete:

 • nůžky střední velikosti,
 • kutilský nůž (skalpel, řezač),
 • pravítko nebo trojúhelník, nejlépe kovový,
 • špendlíky k přidržování dílů při usychání lepidla,
 • pinzetu (pokud možno zahnutá) ke zpracování obzvláště malých dílů
  a k jejich nasazení do těžko přístupných míst,
 • řezací podložku z umělé hmoty, usnadňující práci s nožem. Je k dostání v obchodech s kreslícími potřebami,
 • barevné, akvarelové nebo křídové tužky k dobarvování bílých
  střižných hran. Fixy mění vlivem světla dost často rychle jejich barvu,
 • lepidlo - univerzální lepidla z tuby s ředidly, která se dají snadno zpracovávat, jejich nevýhodou však je, že zbytky zanechávají na povrchu modelu lesklé skvrny a ředidla zatěžují okolí. Bílý klíh je naproti tomu na vodní bázi bez ředidel a po uschnutí je prakticky neviditelný. Vzhledem k podílu vody v lepidle je třeba při lepení větších ploch dbát na to, aby se části neprotahovaly a nevlnily. Velmi dobré výsledky jsou s lepidlem TENYL, výrobce Druchema.

Stavba modelů zpravidla probíhá ve sledu černého očíslování jednotlivých částí. Jak se jednotlivé stavební části sesazují je zřejmé ze stavebních výkresů:

 • - - - - - - - - Čárkované čáry - Označují přehyby, na nichž se provádí ohýbání směrem dozadu. Aby nebyl narušen vzhled papírového modelu, bývá často označení vně stavební části jenom na začátku a konci ohybu. Aby byl ohyb čistý, musíte jej podle pravítka lehce proškrábnout (např. pomocí jemné ostré jehlice). Proškrábnutí se provádí před vystřižením dílu.
 • -x--x--x-- Čáry přehybu s křížky - U nich se provádí ohyb směrem dopředu. Vnější černé čáry na stavebních částech označují, kde má být díl vystřižen.
 • _______ Čáry uvnitř stavební části - Slouží pouze k uzpůsobení (uspořádání) a zůstávají nezpracované. Avšak někdy jsou uvnitř stavebních částí plochy, které musí být vystřiženy. Tyto jsou označeny symboly s nůžkami.
 • _ . _ . _ . _ Tečkami doplněné čárkované čáry - Označují obrys plochy, na které jsou nalepeny případně přilepeny jiné stavební části. Červená číslice určuje při tom, která část se má připevnit.
 • nůžky Nůžkový symbol vně stavební části - Určuje, kde má být provedeno naříznutí stavební části nebo kdy stavební části musí být od sebe odděleny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech