Reklamační řád

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění, je-li Kupujícím spotřebitel činí 24 měsíců a je-li Kupujícím, který není spotřebitel, pak se záruční doba stanoví dle podmínek konkrétního dovozce či výrobce.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce (PPL, DPD) nebo České pošty je Kupující povinen zboží překontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je Kupující povinen zboží nepřevzít (Česká pošta), případně se smluvním přepravcem (PPL, DPD) sepsat zápis o poškození zásilky včetně pořízení fotodokumentace. O případném poškození zboží během přepravy je Kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího.

V žádném případě nesmí Kupující poslat reklamované zboží zpět „na dobírku“, o dodání reklamovaného zboží zpět se musí nejprve dohodnout s Prodávajícím. Za poškozené zboží během přepravy ručí dopravce. Pokud Kupující pošle poškozené zboží ihned zpět bez dohody s Prodávajícím, nebude záruka uznána.

Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.

Při osobním odběru zboží je Kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u Prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u Prodávajícího později nebudou Prodávajícím uznány.

Vznikne-li na zboží dodaném tímto internetovým obchodem reklamovatelná vada v záruční době, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Podle své volby může požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou:

  • Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • Bezplatné odstranění vady opravou;
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Reklamaci kupující uplatňuje u prodávajícího, kterým je společnost ABE.TEC, s.r.o., č. p. 43, 530 02 Ostřešany, reklamace@abetec.cz, případně abetec@abetec.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně, aby Kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (faktura slouží zároveň jako záruční list). Zboží zaslané k reklamačnímu řízení musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství. Zboží je třeba zaslat v originálním obalu. V případě, že Kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. V případě reklamace si dopravu zboží určeného na opravu či výměnu hradí Kupující, dopravu opraveného zařízení hradí Prodávající. V případě, že se jedná o reklamaci výměnným způsobem, tj. Prodávající zašle Kupujícímu pouze nový díl na výměnu, vadný díl zašle Kupující zpět až po dohodě s Prodávajícím.

Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem. Právo na záruku zaniká, pokud Kupující takové podmínky nesplnil.

 V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dále se reklamace nevztahuje na výměny nebo opravy způsobené hrubým zacházením, nedodržením návodu nebo jiným nevhodným nakládáním se zbožím.
 

Kontaktní formulář


Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech